„ Градиме мостови за образование на возрасните”

Втора Меѓународна Конференција „ Градиме мостови за образование на возрасните” се одржуваше во Мостар, Босна и Херцеговина, во период од 20 до 23 октомври 2016, од страна на DVV – internacional BON, во рамки на пројектот „ Развој на образованието на возрасните во Југоисточна Европа ”.

Целта на оваа конференција беше преглед на моменталната состојба на системот за образование на возрасните, со фокус на дефинирање на приоритетите за следниот период.

Овој настан за прв пат се организираше во Љубљана во 2015 година од страна на Андрагошки центар во Љубљана, 2016 беше во Мостар, Босна и Херцеговина, а за 2017 година организатор на настанот ќе биде Р. Македонија.

Делегацијата од Македонија беше составенаод членовите на институциите: ЈУ Центар за образобание за борасните, Центар за доживотно учење и од Филозофски Факултет

септември 29, 2022

„ Градиме мостови за образование на возрасните”

Втора Меѓународна Конференција „ Градиме мостови за образование на возрасните” се одржуваше во Мостар, Босна и Херцеговина, во период од 20 до 23 октомври 2016, од страна на DVV – internacional BON, во рамки на пројектот „ Развој на образованието на возрасните во Југоисточна Европа ”.

Целта на оваа конференција беше преглед на моменталната состојба на системот за образование на возрасните, со фокус на дефинирање на приоритетите за следниот период.

Овој настан за прв пат се организираше во Љубљана во 2015 година од страна на Андрагошки центар во Љубљана, 2016 беше во Мостар, Босна и Херцеговина, а за 2017 година организатор на настанот ќе биде Р. Македонија.

Делегацијата од Македонија беше составенаод членовите на институциите: ЈУ Центар за образобание за борасните, Центар за доживотно учење и од Филозофски Факултет (more…)

октомври 27, 2016
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet