Обуки за обучувачи на советниците за ВНИУ, I фаза

Обуките за обучувачи на советниците за ВНИУ се одржаа во две фази. Првите 5 дена од обуката беа одржани од 13-ти до 17-ти мај, а вториот дел се одржа од 27-ми до 30-ти мај во Скопје во хотел Александар Палас. Обуките ги одржува експертот за валидација Анни Куртунен од Финска.

Обуката за советници е продолжение на низата обуки кои се одржаа во изминативе две години, а со цел подготовка на кадар кој би бил вклучен во имплементацијата на овој процес. Улогата на идните советници ќе биде воведување и водење на кандидатите низ првите две фази од Валидацијата – идентификација и документација, како две од 4-те фази на процесот. Со оглед на клучната важност на советникот за успешно воведување на кандидатот во процесот, негово успешно насочување и поддршка, идните советници поминаа 9-дневна програма за обука, преку која се здоби со информации и знаења за Валидацијата како систем и со практични вештини и компетенции за информирање, воведување и документирање на докази за знаењата на кандидатот, како и за негова подготовка за проценка на неговите знаења и вештини.

Валидацијата на неформалното и информалното учење, има за цел да им овозможи на индивидуите препознавање и признавање на нивните знаења, вештини и компетенции кои ги стекнале по неформален и информален пат. На тој начин секој граѓанин, кој што поседува одредени практични вештини, компетенции и искуство, стекнати преку неформално образование или информално во секојдневниот живот, а за кои нема сертификат, е потенцијален кандидат за валидација. Овој систем ќе му овозможи преку документирање и проценка на неговите знаења и вештини да се здобие со делумна или целосна стручна квалификација. На воспоставување на овој систем во нашата земја активно се работи од 2014-та година па наваму, а истиот треба да стапи на сила во 2020 година. Сите чекори, мерки и активности кои се преземаат во овој контекст, даваат придонес кон креирање предуслови за успешно воведување и одржливо спроведување на систем за Валидација на неформално и информално учење во Република Северна Македонија.

Оваа обука е една од активностите на проектот Работен план на националниот координатор за учење на возрасните кој е имплементиран од страна на јавната установа Центар за образование на возрасни и е финансиски подржан од ЕРАЗМУС + програмата на Европска Унија. После 2 години успешно времетраење истиот завршува во декември 2019 година.

Главната цел на проектот е да се поддржи воспоставувањето на националниот систем на валидација на неформалното и информалното учење (ВНИУ), обрнувајќи внимание на фазите на идентификација и документација. За постигнување на целта на проектот беа спроведени различни активности за развивање на стандарди, портфолио за кандидати, како и програма и материјали за учење на обучувачите за советници за ВНИУ

септември 29, 2022
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support