Слободен пристап до информаци

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер    ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 86/2008 и 6/2010), за службено лице кое ќе посредува и укажува помош на барателите на информации при остварувањето на нивнотот право на слободен пристап до информации Директорот на ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје го назначува лицето:

Константин Христовски 
Раководител на сектор за креирање политики, планирање и промоција 
ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје 
ул. Васил Ѓоргов бр. 35 
1000 Скопје 
тел.: (02) 3220808; 
факс: (02) 3220808 
e-mail: konstantin.hristovski@klinika.unet.mk 
https://klinika.unet.mk 

ЛИСТА

на информации од јавен карактер со кои располага ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје  

      I.  Информации од јавен катрактер со кои располага ЦОВ и кои ќе бидат достапни до барателите на информации се следните:

 1. Закон за Образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“  бр.7/08,17/11,51/11 и 74/12);
 1. Прирачник за  лиценцирање на установи и институции за образование
  на возрасни
  („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/2010);
 1. Прирачник за верификација на посебни програми за образование
  на возрасни  
  („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2010);
 1. Модел на посебна програма за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2010);
 2. Барање за верификација на посебна програма за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2010); 
 1. Правилник за содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возранитe.      
 1. Правилник за содржината и формата и постапката на потпишувањето на договорот за следење на програмата за образование на возрасните.
 1. Правилник,за називот,содржината и формата на сертификатот за знаењата,  вештините, способностите и компетенциите стекнати од посебните програми.

 

 1. Правилник за стандардите, за просторот, опремата на установите и институциите за образование на возрасните.
 1. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Централниот регистар и на општинскиот регистар за установите и институциите кои реализираат јавно признати програми за образование на возрасните
 1. Каталог за верификувани програми
 1. Статут на ЦОВ;
 1. Стратегија за образование на возрасните 2010-2015;
декември 3, 2012
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support