Bashkëpunim mes IP Qendrës për arsimin e të riturve – Shkup dhe DVV International

IP Qendra për Arsimin e të riturve – Shkup dhe DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar në bashkëpunim me bashkësinë gjermane të universiteteve popullore – filial në Shkup), nënshkruan një Memorandum të Bashkëpunimit.

mavrovo

Në periudhën shtator – dhjetor 2010 IP Qendra e arsimimit për të rritur në bashkëpunim me DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Shoqatës Gjermane të universiteteve publike – një degë e Shkupit), projekti u zbatua për verifikimin e programeve për arsim.

Projekti synon të zhvillojë një procedurë për verifikimin e programeve për arsimin dhe për zhvillimin e programeve model për arsimin e të rriturve.

IP Qendra për edukim për të rritur nga 26-28 nëntor 2010 Seminari për ofruesit e arsimimit për të rritur. Pjesëmarrësit e seminarit ishin përfaqësues të ofruesve të shërbimeve të arsimimit të të rriturve nga sektori publik dhe privat. Ky seminar u prezantoi: aktivitetet dhe rolin e IP Qendrës për Arsimimin e të Rriturve, gjendja aktuale e arsimimit të të rriturve në Maqedoni, situata demografike e popullsisë në Maqedoni dhe konceptin e të mësuarit elektronik dhe në distancë dhe zbatimi i saj në kuadër të sistemit arsimor për të rriturit.

ноември 30, 2015

Bashkëpunim mes IP Qendrës për arsimin e të riturve – Shkup dhe DVV International

IP Qendra për Arsimin e të riturve – Shkup dhe DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar në bashkëpunim me bashkësinë gjermane të universiteteve popullore – filial në Shkup), nënshkruan një Memorandum të Bashkëpunimit.

mavrovo

Në periudhën shtator – dhjetor 2010 IP Qendra e arsimimit për të rritur në bashkëpunim me DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Shoqatës Gjermane të universiteteve publike – një degë e Shkupit), projekti u zbatua për verifikimin e programeve për arsim.

Projekti synon të zhvillojë një procedurë për verifikimin e programeve për arsimin dhe për zhvillimin e programeve model për arsimin e të rriturve.

IP Qendra për edukim për të rritur nga 26-28 nëntor 2010 Seminari për ofruesit e arsimimit për të rritur. Pjesëmarrësit e seminarit ishin përfaqësues të ofruesve të shërbimeve të arsimimit të të rriturve nga sektori publik dhe privat. Ky seminar u prezantoi: aktivitetet dhe rolin e IP Qendrës për Arsimimin e të Rriturve, gjendja aktuale e arsimimit të të rriturve në Maqedoni, situata demografike e popullsisë në Maqedoni dhe konceptin e të mësuarit elektronik dhe në distancë dhe zbatimi i saj në kuadër të sistemit arsimor për të rriturit.

ноември 30, 2015

0 responses on "Bashkëpunim mes IP Qendrës për arsimin e të riturve - Shkup dhe DVV International"

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet