Опис на програма

Слушање Слушање на документарни програми на радио, на телевизија, интервјуа во живо, говорни и драмски емисии, разбира слушање/гледање на филмови на литературен јазик, главни идеи на тематски или јазично сложени излагања на на конкретни, апстрактни и стручни теми од поле на специјалност и интерес говорени на литературен јазик. Читање Натписи, извештаи и текстови на теми поврзани со лични, професионални и актуелни теми, прегледи на содржина, критики на теми од културата (филм, литература, театар, концерт), резиме на главни идеи, читање на прозен или драмски текст, прирачник и да разбере соодветните објаснувања и совети за одреден проблем. Зборување На природен начин да започне, да одржува и да учествува во подолг разговор на повеќе општи теми, гледишта во дискусија поткрепени со објаснување, аргументи и коментари, интервјуа со претходна подготовка, резимирање на куси извадоци од вести и документарни емисии во кои се изразуваат мислења, усно искажување на приказна во врска со некој филм, книга или драма, изразување на размислување и да се изрази за причините, последиците и хипотетички ситуации. Пишување Слушателот се учи на пишување на јасни и детални текстови, писма до одредени инситуции изнесувајки причини за или против некое гледиште, да напише детален и лесно разбирлив текст за настани како за вистински така и за измислени искуства, да напише кус осврт на книга или филм, да напише приватно писмо и да ги изразам за своите чувства и ставови и да раскажам хронолошки настани и дневни новости. Граматика Членови, заменки, прилози за време, место, начин, зачестеност, придавки , компарација на придавки, модални глаголи, сегашно време и прилози( Present Simple, Present Continuous and Present Perfect, Present Perfect Continuous), прашални зборови, заповеден начин, фразални глаголи, Минато време (Past Simple and Past Continuous, Past Perfect , Past Perfect continuous), Бројни /небројни именки, зборови за изразување на количество, Идно време (Will, going to, Future Continuous, Future Perfect , Future Perfect Continuous), All Conditionals Zero –Third, Mixed Conditionals, Narrative Tenses(would and used to),All Tenses Passives, idioms, compound nouns, редослед на придавките,Modals od deduction and Speculation, Phrasal verbs extended, Relative Clause, Causative “have”, wish, Reported Speech.(statements, commands, Wh- and How questions, Yes/No questions)

Резултати од програма

[:mk]Слушање Можам детално да разберам кога ми се зборува на литературен јазик, да следам предавања или излагања од моето поле на интерес, можам да разберам документарни програми на радио, на телевизија, интервјуа во живо, говорни и драмски емисии и повеќе филмови на литературен јазик, да разберам главни идеи на тематски или јазично сложени излагања на на конкретни, апстрактни  и стручни теми од моето поле на специјалност и интерес говорени на литературен јазик.   Читање   Можам да читам  и да разберам натписи, извештаи и текстови на теми поврзани со мои лични, професионални и актуелни теми, да читам прегледи на содржина,  критики на теми од културата (филм, литература, театар, концерт), резиме на главни идеи, да прочитам прозен или драмски текст, да разгледм прирачник и да ги разберам соодветните објаснувања и совети за одреден проблем.   Зборување Можам на природен начин да започнам  за одржувам и да учествувам во подолг разговор на повеќе општи теми, да ги образложам моите гледишта во дискусија и да ги поткрепам со објаснување, аргументи и коментари, да направам интервју со претходна подготовка, можам да резимирам куси извадоци од вести и документарни емисии во кои се изразуваат мислења, можам усно да резимирам приказна во врска со некој филм, книга или драма, можам да го изразам моето размислување и да се изразам за причините , последиците и да искажам хипотетички ситуации.   Пишување Можам да пишувам јасни и детални текстови, можам да напишам писмо до одредени инситуции изнесувајки ги моите причини за или против некое гледиште, да напишам детален и лесно разбирлив текст за настани како за вистински така и за измислени искуства, да напишам кус осврт на книга или филм, да напишам приватно писмо и да се изразам за своите чувства и ставови и да раскажам хронолошки настани и дневни новости.[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Постигнато знаење на англиски јазик на Б1 ниво.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 350 44
Пракса 350 44
Оценување 100 12
Вкупен број на часови 800
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support