Опис на програма

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување.
Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден број на компоненти и тоа: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура.
Ц2(врвно рамниште)пренесва широк спектар на значења со голема прецизност, широк распон на изрази со кои може попрецизно да ги искаже воите идеи,може со леснотија да го преструктурира искази за да заобиколи потенцијална потешкотија, а соговорникот и да не забележи.
1. Граматика: маркети на говорен и пишан дискурс; синтактички и лексички структури и форми за потенцирање; безлични и пасивни структири на речениците; модални глаголи; употреба на минати граматички времиња со цел да се изрази нереалност; глалолски модели и шеми; средства и форми за зачестеност на прилозите; односни реченици; партиципни форми во односни реченици; сврзни средства – кохезија. 2. Слушање со разбирање: поетски зборови; метафори и идиоматски изрази; уметност; соодветна употреба и значење на хомоними, хомографи, хомофони; спортови , фрази и изрази поврзани со човечкото тело; натпревари; географски поими и изрази; временски услови; редослед на придавките; синоними и антоними; еуфемизми. 3: Зборување: дискусија за влијанија во секојдневниот живот; реагирање на вести, новости; решавање дилеми; дискусија за значењето на уметноста; опис на важен ден од животот; дискусија дали непријателите можат да станат пријатели; значење и опседнатост со спортот; зборување за здравје и фитнес; зборување за живот на пуст остров; раскажување приказни; дискусија за конфликтот помеѓу науката и религијата; зборување за временските услови. 4: Читање: вести од светот; зборови на мудроста; крајот на земјата; животот продолжува. 5. Пишување: критички осврт на книга и/или филм; креирање личен профил; конкурирање за натпревар; опис на патување и авантури.

Резултати од програма

Резултатите на прогамата произлегуваат од целите и по  успешно завршен модул од програмата учесникот ке биде оспособен да: поседува голема подговеност за напредување на научно поле со употеба на англискиот јазик, поседува моќ критички да го примени знаењето скоро и без отстапување, рапознава суптилни разлики во навидум ист вокабулар, говор или интонација, лесно преформулира фрази и изрази, владее со колокации и идиоми со различно значење и комплексност. По завршување на модулот на ова ниво на познавање на англискиот јазик учесникот се поистоветува со образовани профили од англиско говорно подрачје. Го владее јазикот на врвно ниво со широк  дијапазон од зборови со висококвалитетно изразување и со врвна моќ на пишување , читање., говорење и разбирање на како и обичниот така и академскиот стандарден англиски јазик.

Критериуми за влез во програмата

Минимум 70% од тестовите и успешно завршени практични задачи

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 20 14
Пракса 116 80
Оценување 8 6
Вкупен број на часови 144
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support