Опис на програма

Теми: пријатели, техника и секојдневие, неприлики во секојдневието, опис на производ, упатство за употреба на производ , односи меѓу луѓето, правила за однесување, планови и намери, застапување на мислење, земји и обичаи, давање совет и помош, политика и историја, Германија, куриозитети од Европа, визија за иднината и др.

Граматика: сврзници, релативни реченици со предлог, n-деклинација, дводелни сврзници, партицип презент ако придавка, футур I, предлози, придавска деклинација со компаратив и суперлатив, партицип перфект како придавка, пасив претеритум, пасив перфект и др.

Резултати од програма

[:mk]Со завршување на Б1/2 ниво слушателите ќе можат да: - се изразуваат со зголемен вокабулар, клучни зборови и фрази потребни за искажување на своето мислење во врска со голем број теми, - бидат флуентни и со подобар изговор, - користат напредна граматичка програма со повторување и утврдување на претходно научените граматички структури, - ги разбираат главните точки на јасен и стандарден јазик на познати теми и ќе може да се справат со повеќе ситуации во кои може да се најдат за време на патување во области каде се зборува германскиот јазик, - срочат едноставен, кохерентен  текст на познати теми, - опишуваат искуства и настани и накусо да дадат причини и објасненија за дадените ставови и планови[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Кандидатот треба да покаже знаење на јазикот на ниво Б1/1 според Заедничката европска рамка.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 30 88
Пракса 1 3
Оценување 3 9
Вкупен број на часови 34
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support