Опис на програма

Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување на знаења, компентенции и унапредување на јазични и комуникациски вештини кај возрасните лица со интерактивен пристап, во однос на германскиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на германскиот јазик по стандардите дефинирани со Заедничката референтна рамка (CEFR), признат и потврден од надлежните институции и како таков конкурентен на пазарот на трудот. Оваа програма е поделена на модули според нивото на познавање на германскиот јазик на учесниците што овозможува постепено усвојување на знаењата и нивна практична примена во секојдневната комуникација. Модулите се поделени на: почетно ниво А1 и основно ниво А2. Времетраење на програмата на секој модул поединечно е 125 часа од кои 45 часа се теоретска обука,80 часа се практична обука .Програмата ќе ја реализираат професори по германски јазик. На кандидатите им е овозможено да се вклучат во модулариот систем на обука според своите предзаења кои се проверуваат преку неформално тестирање и интервју од страна на професорите/обучувачите.Откако ќе се одреди степенот на познавање на германскот јазик, учесниците ќе бидат ставени во групи до 12 учесници, кои ќе посетуваат настава пет пати неделно по 90минути .Предвидените содржини ќе се реализираат според наставната програма за одреден модул, за што има предвидено неформални и формални методи на оценување на знаењето и јазичните компетенции на учесниците во програмата.Неформалните методи за евалуација се проектираат од страна на секој професор/обучувач посебно, во зависност од потребите на соодветната група на возрасни лица кои се учесници во програмата, додека формалната евалуација се состои од два формални тестови: завршен тест на крајот од првиот модул и завршен тест на крајот од вториот модул, проследени со интервју на кое точно се утврдуваат јазичните компетенции на учесниците.По успешно положени тестови и интервјуа на учесниците им се дава сертификат со исказ за степенот на стекнато општо познавање на германскиот јазик според заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR). Со овој сертификат учесниците може да продолжат да го надоградуваат своето познавање на германскиот јазик и да бидат конкурентни на пазарот на трудот како во земјата така и во странство.

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Учесниците во програмата е потребно да имаат завршено најмалку основно образовние и 15 години старост[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 90
No instructions found !
Пракса 160
No instructions found !
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 250
0 STUDENTS ENROLLED

    [:en]Детали за понудувач на услуги[:mk]Instructor Details[:al]Instructor Details[:]

    Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    top
    © 2018 Developed by Unet
    Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support