Опис на програма

Обуката е наменета за оспособување/остручување и лиценцирање на учесниците на истата за извршување на работни задачи на ЗАВАРУВАЧ ВО ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОБУСИ, преку нивно теоретска и практична обука, реализирана во повеќе тематски целини.
Обуката ќе биде во времетраење од 495 часови, од кои 91 час теорија, 360 часови пракса и 44 часови оценување.
Сертификатот се добива по успешно помината обука во целост и остварени најмалку 60% точни одговорени прашања на писмениот испит и на практичниот испит да покаже дека е ги познава вештините, односно дека ги совладал компетенциите како што е дефинирано во пооделните модули.

Резултати од програма

По завршувањето на програмата, учесникот ќе биде способен да: A.Ја организира и извршува работата, самостојно и во тим; Б. Ги подготвува работното место, алатот, машините и мерните инструменти; В. Ги проверува, приспособува и ги одржува опремата, машините, уредите и средствата што се користат во работата; Г. Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи; Д. Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните принципи; Ѓ. Врши заварувачки и репаратурни работи според пропишаниот МИГ/МАГ начин на заварување; Е.Ги обезбедува потрошните материјали во зависност од процесот на работа; Ж.Ги обработува работните налози и техничката документација што е потребна за редовно извршување на работните задачи;

Критериуми за влез во програмата

• Возраст, над 18 години; • Завршено најмалку 3 (три) години средно

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 18 18
Пракса 360 72
Оценување 44 9
Вкупен број на часови 495
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support