Опис на програма

Програмата Изработувач на ВЕБ и интернет маркетинг се темели на стручно теоретски содржини и практична обука и истата е со времетраење од 230 часа. Обуката се изведува  во современо опремена училници со потребна ИТ технологија. Учесникот во обуката ќе се оспособи да ги користи софтверите за изработка на ВЕБ страници, дизајнирање на проспекти, рекламни флаери, односно програмирање на веб страници кои ќе бидат сеопфатни, прикладни, воочливи, едноставни за користење и добро структурирани и брзо прегледни.

Обуката се ќе ја изведуваат компетентни обучувачи за изработка на ВЕБ и интернет маркетинг.

По успешно завршување на програмата учесникот полага завршен испит  со што se здобива со сертификат за работна оспособеност за Изработувач на ВЕБ и интернет маркетинг.

Резултати од програма

По завршување на обуката учесникот стекнува знаења и вештини и ќе се оспособи за самостојна работа за изработка на ВЕБ дизајн и рекламен дизајн, обработка на слики, рекламни флаери, брошури и банери работи во фирми или отвори мал бизнис. Учесникот планира, организира и извршува работни задачи, рационално користи материјали, опремата и време, изработува веб страни, графички дизајнира рекламни флаери, фотографии, банери, комуницира со корисниците на услугите, се грижи за постигнување на квалитет на услугите и одговара за нив, применува мерки за  заштита при работа и заштита на клиентите и работната средина,  познава права од работен однос, основните начела на претприемништвото,  согледува можности да отвари и води сопствен бизнис, применува работната етика и морал, тимски работи и доживотно учи и усовршува.

Критериуми за влез во програмата

Завршено средно  образование.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 46 20
Пракса 161 70
Оценување 23 10
Вкупен број на часови 230
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support