Опис на програма

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за кроење и шиење на женско здолниште и панталони. Програмата опфаќа теоретски дел и практичната работа. Во теоретскиот дел е опишан процесот на кроење и шиење. Во практичниот дел, програмата содржи  техники на кроење и шиење на женско здолниште и панталони, правилно поставување на кројни делови врз материјалот за кроење,  редоследно составување на скроените делови со машиниско  шиење.

Во програмата може да се вклучат кандидати со завршено минимум основно образование. Времетраењето на програмата 250 часа.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку усна и писмена проверка на знаење со цел споредба на знаењето пред и после теоретската обука, а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се проверат стекнатите вештини и компетенции.

По завршување на обуката учесникот ќе се стекне со сертификат за работно оспособеност на занимањето „Изработувач на женско здолниште и панталони“.

Резултати од програма

  • подготвува и организира работно место,
  • правилно ракува со машини за  кроење и шиење,
  • разликува и изработува различни видови на бодови,
  • рационално користи кројни делови на конфекциски материјали,
  • применува технолошки редослед по  фази,
  • крои и шие женско здолниште и панталони,
  • врши поправка на сошиена облека,
применува мерки за заштита во работната  и животната средина.

Критериуми за влез во програмата

Основно ниво на образование: основно образование. Пожелно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка).

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 75 30
Пракса 150 60
Оценување 25 10
Вкупен број на часови 250
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support