Опис на програма

Кандидатот ќе се стекне со теоретски и практични вештини од областа на рачното заварување со посебен акцент на аргонското заварување.

Обуката се организира и реализира во училниците и работилниците  на училиштето.

При разработката  на стручната теорија се води сметка за индивидуалните можности и способности на кандидатите. Стручната теорија се реализира  преку активни методи. Училницата е опремена со табла, видео бим потребните наставни нагледни материјали за демонтрација.

Вештините потребни за занимањето  практично се вежбаат преку планирани вежби во училишната работилница.

Вежбите за практична обука се осмислени така  да се последователен след, условеност и корелација со сознанијата кои кандидатите ќе ги стекнат со стручната теорија.

Кандидатот има свое работно место. Опремата одговара на потребите за стекнување на поставените цели за да се добијат бараните компетенции.

При реализација на обуката се ангажираат и надворешни соработници за поуспешна реализација на истата.

Кандидатите за време на обуката континуирано се следат во постигањето на целите од страна на обучувачите преку писмена и практична проверка. Резултатите од проверките се евидентираат во соодветни листи за вреднување за секој кандидат.

По успешното завршување на сите теми се смета дека кандидатот успешно ја завршил обуката.

Вреднувањето на стекнатите компетенции се врши во три нивоа: високо,средно и ниско кое се внесува во листите за вреднување.Тоа се врши во текот на целата обука и за секоја тематска целина пооделно.

Резултати од програма

[:mk]Кандидатот:
 • ја распознава опремата, приборот и уредите за заварување;
 • користи опрема за заварување;
 • чита техничка документација;
 • врши  подготовка на материјалите за  заварување ;
 • успешно заварува во заштитна атмосфера на аргон со нетоплива електрода, гасно и електролачно рачно;
 • го чува алатот и приборот во исправна состојба;
 • ги контролира заварени споеви;
 • се грижи за животната и работната средина;
развива одговорност при работа и интерес за доживотно учење[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Завршено минимум основно образование и возраст најмалку од 18 години[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 50 23
Пракса 145 69
Оценување 10 8
Вкупен број на часови 205
0 STUDENTS ENROLLED

  [:en]Детали за понудувач на услуги[:mk]Instructor Details[:al]Instructor Details[:]

  Повеќе програми од Државен училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски Скопје
  Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  top
  © 2018 Developed by Unet
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support