Опис на програма

Програмата за „Негувател/ка на лица со попречености” има за цел да ги оспособи учесниците за етичките норми и методи за комуникација со лица со попреченост, со примена на вештини за базична нега. Во рамките на оваа програма учесникот ќе има можност да се стекне со знаења, вештини и компетенции за да овозможи да дава помош и нега во домашни услови и поддршка во секојдневните активности, да користи одредени методи и техники за спроведување на лична хигиена и исхрана, да применува техники за менување на постелина и облека, како да манипулира при физиолошка потреба, како да применува постапки за користење на уреди и опрема при истата,  како треба да работи во тим, да комуницира и да е проактивен во обезбедувањето на услугата како да одржува хигиена и уредност на околината, како да спречува инфекции,  да се грижи за квалитетот на извршената работа, да се грижи за безбедноста и здравјето при работа и како да ја заштитува околината.

Времетраењето на програмата е 250 часа и опфаќа стручно теоретски содржини во времетраење од 100 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 150 часа и се изведува во становите на лица со попреченост, домови и/или институции за сместување на лица со попреченост, специјализирани институции и/или во институции со организиран дневен престој.

По завршувањето на секој модул се врши усна, писмена и практична изведба на активности за проверка на постигнатите резултатина учење. Учесниците кои со успех ќе ја завршат програмата полагаат завршен испит.

Учесникот кој со успех ќе го положи завршниот испит се стекнува со сертификат „Негувател/ка на лица со попречености”.

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

  • Диплома за завршено најмалку средно образование
  • Лекарско уверение за добра психофизичка состојба, наод од брис и грло
  • Постари од 18 години

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 100
No instructions found !
Пракса 150
No instructions found !
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 250
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support