Опис на програма

Современиот начин на живот и работа доведе до тоа да поголем број на стари и немоќни лица останат во оваа доба од нивниот живот без соодветна грижа, па се одлучуваат грижата за нив да им ја доверат на стручно оспосебено лица во домашни услови или пак тоа да им го довераат на институциите кои ќе се грижат за нив (домови за стари и немоќни лица), центри за дневен престој и сл. Потреба за ваква грижа е се поголема, а пазарот се соочува со недостаток од стручен кадар кој ќе може стручно и одговорно да ги задоволи овие барања.
Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со тримесечно времетраење, 250 часа или 10 кредити, и опфаќа стручно теоретски содржини во времетраење од 55 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 195 часа и се изведува во институции за сместување на стари и немоќни лица, геријатриски одделенија и/или организиран дневен престој на стари и немоќни лица.
Учесникот во програмата ќе се оспособи да ја планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на корисникот и/или под надзор на стручно лице во институции/установи за стари и немоќни лица. Задачите ќе ги изведува во согласност со етичките норми и методи за комуникација со стари и немоќни лица, и вештини за базична нега, преку воочување и следење на елементарни здравствени промени. Учесникот ќе овозможува социјална поддршка, да користи одредени методи и техники за спроведување на лична хигиена и исхрана, да применува техники за менување на постелина и облека, како да манипулира при физиолошка потреба, да е проактивен во обезбедувањето на услугата, како да одржува хигиена и уредност на околината, и спречува инфекции, да се грижи за квалитетот на извршената работа, да се грижи за безбедноста и здравјето на работната и животната околина..

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

● завршено основно образование ● најмалку 18 годишна возраст

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 55 30
Пракса 195 70
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 250
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support