Опис на програма

Главна цел на програмата е по завршување на обуката учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции да подготви, води, евалуира обука и сесии.

По завршувањето на програмата, учесникот ќе се стекне со сертификат за Обучувач на возрасни.

Начин на реализација на програмата вклучува теоретски 40 часа, практични 45 часови и 5 часа за оценување. Вкупно времетраење на програмата е 90 часа. Оценувањето на крајот од обуката ќе се спроведе со комбинација на пишан, усен и практичен дел. Клучно во обуката е активно учество во обуката на сите учесници.

Преку процесот на обука ученикот ќе се оспособи да спроведува обука на различни целни групи, за различни теми, области за да пренесе одредени информации за одредени постапки, процеси и процедури, зависно од барањата на целната група согласно специфичните потреби на секој учесник.

Резултати од програма

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да: -   Подготви план за кратка обука -   Подготви  процес на обука со користење на различни пристапи -   Подготви  детален план за водење на сесија и проценка на потребните ресурси -   Води сесија -   Применува стратегии, пристап кон обуката, педагошки методи и техники кај различни целни групи -   Евалуира индивидуален напредок и постигнувањата на учесниците -   Помага на учесниците во надминување на потешкотиите при учењето -   Евалуира обука -           Анализира сопствената професионална пракса

Критериуми за влез во програмата

Учесникот да има завршено најмалку средно образование

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 40 44
Пракса 45 50
Оценување 5 6
Вкупен број на часови 90
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support