Опис на програма

Главна цел  на програмата е учесниците да се оспособат за одгледување на млечни крави со примена на современи принципи за добивање на млеко со подобар квалитет и остварување на поголема добивка од млекопроизводството. Програмата нуди комплетна обука за: водење на матично книговодство на фарма, одбирање на млади грла за ремонт на стадо, правилна исхрана, соодветно сместување, следење на репродуктивниот циклус, примена на зоотехнички мерки при одгледување на млечни крави, правилно молзење на кравите, одржување на хигиена при молзењето  и постапка со млекото после молзењето.

Програмата ќе се реализира преку теоретска настава и практична обука, во траeње од 180 училишни часа.

Учесниците ќе се здобијат со уверение за работна оспособеност за одгледувач на млечни крави

Учесниците ќе поминат низ 8 тематски единици.

Резултати од програма

По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да:
  • води фармска книга на краварска фарма
  • избира најдобри единки за ремонт на стадото на млечни крави
  • идентификува фази на репродукција на млечни крави
  • одредува соодветна исхрана на млечни крави
  • избира соодветно сместување на млечните крави
  • применува зоотехнички мерки кај млечните крави
  • запазува постапки при молзење на крави

Критериуми за влез во програмата

Основно ниво за влез на учесниците во програмата е:
  • да имаат завршено минимум основно образование (пожелно ниво на образование е тригодишно или четиригодишно средно образование).

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 63 35
Пракса 105 58
Оценување 12 7
Вкупен број на часови 180
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support