Опис на програма

Целта на програмата е учесникот да се стекне со основни знаења, вештини и компетенции за примена на основните практики и техники за пчеларско производство на одржлив начин.
Како резултат на програмата, учесникот ќе биде оспособен за: подигање на пчеларник на соодветна локација; препознавање на болестите кај пчелите и примена на биотехнички методи за заштита од болести и справување со болестите; размножување на пчелите; хранење и зазимување на пчелните семејства; собирање, складирање и пакување на пчелните производи; примена на стандарди и контрола на производството; правилно користење на машините, опремата и алатот на работното место и заштита на здравјето и животната средина.
Програмата има модуларен карактер, и се состои од 5 различни модули со вкупно 150 часа. Секоj модул се состои од стручно теоретски содржини, практична обука и оценување на теоретското и практичното знаење.
Стручно теоретските содржини се реализираат во Јазичен центар Амичи – Кочани во училница опремена според правилникот за стандардите за простор и опрема, со потребни нагледни средства, прибор и опрема за пчеларство. Практичната обука ќе се реализира на пчеларникот на Меден Исток – Брана Градче, Кочани и на други локални пчеларници.
Во текот на програмата, се спроведуватдве проверки континуирана проверка на стекнатите знаења, вештини и компетенции по пат на дискусии, вежби и тестови.
По завршувањето на Програмата се полага завршен испит со цел да се проверат стекнатите знаења, вештини и компетенции. По успешно завршената проверка, учесниците се стекнуваат со сертификат за работна оспособеност „Пчелар за основно пчеларство на одржлив начин“.

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

[:mk]  Учесниците кои ја посетуваат програмата треба да имаат завршено најмалку основно образование и наполнето 17 години.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 45
No instructions found !
Пракса 105
No instructions found !
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 150
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support