Опис на програма

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за основи на сметководство и водење на сметководствена евиденција. Во програмата ќе биде елабориран процесот на сметководствено работење.
На крајот на успешно реализираната обука кандидатите ќе се стекнат со сертификат за работна оспособеност за службеник во книговодство. Во програмата ќе се вклучат кандидати со завршено средно образование.
Обуката ќе се состои од два дела, теоретски предавања и практична работа, во траење од 108 училишни часа.

Резултати од програма

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да: • препознава структура на финансиски извештаи; • применува сметководствени принципи и правила на евиденција; • води деловни книги; • употребува контен план; • врши пресметковни работи; • изготвува биланс на состојба; • изготвува биланс на успех; • разликува и евидентира постојани тековни средства; • дефинира и опишува постојани и тековни обврски; • разликува и дефинира приходи и расходи; • евидентира пресметка на финансиски резултат.

Критериуми за влез во програмата

Завршено средно образование (гимназиско или средно техничко образование). Не е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 20 20
Пракса 68 70
Оценување 10 10
Вкупен број на часови 108
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support