Опис на програма

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Службеник во книговодство.Програмата е составена од шест тематски целини во кои се разработуваат функциите и активностите поврзани со секторот закниговодство во компаниите. Според наставниот план обуката трае 125 часа, во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби од областа. По завршувањето на секоја тематска целина учесниците во програмата ќе бидат оценувани врз основа на нивниот напредок. По успешно завршената програма и позитивната оценка учесникот добива Сертификат за работна оспособеност за програмата Службеник во книговодство.

Резултати од програма

По завршувањето на програмата учесникот ќе биде способен да: - подготвува и организира работно место; - применува сметководствени принципи и начела; - применува правила, стандарди и прописи на евиденција; - следи и применува законска регулатива за водење на сметководство - познава и применува сметковен план - внесува почетна состојба на средства и извори врз основа на биланс од претходната година врши евиденција на средства, извори на срeдства, приходи и расходи - врши контрола и комплетирање на документација; - врши проверка на формална исправност на документите, материјална исправност на документите и пресметковна исправност на документите; - изготвува финансиски извештаи; - врши калкулативни пресметки; - врши пресметки на даноци; - врши пресметки за корекција на вредностите на средствата и изворите; - комуницира со интерни и екстерни соработници; - известува интерни и екстерни соработници; - се грижи за средства за работа и работно место.

Критериуми за влез во програмата

Завршено минимум средно образование. Кандидатите кои поседуваат предходни знаења, вештини и компетенции или повисок степен на образование ќе се смета за предност од оваа област. Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 38 30
Пракса 75 60
Оценување 12 10
Вкупен број на часови 125
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support