Опис на програма

Програмата за обука на сметководител овозможува стекнување на професионални квалификации, знаење и вештини кои се утврдени во модули и модуларни единици. Теоретскиот дел содржи модули со кои учесникот на обуката се стекнува со потребните теоретски знаења. Со практичниот дел од програмата се реализира практично учење заради стекнување со практични знаења. Основна цел на Програмата е усовршување, доквалификација или преквалификација на лица за вршење сметководствени услуги за задоволување на потребите на пазарот на трудот согласно потребата од страна на бизнис заедницата за истите.

Програмата за сметководител е наменета за лица кои сакаат или имаат потреба од стекнување на познавања од сметководственото работење, проширување на постоечки знаења и вештини или учење на нови, а заради полесно вклучување на пазарот на трудот. Програмата нуди тематски целини од сметководството како што се: применува и следи важечка законска регулатива и сметководствени политики и правила, врши почетна сметководствена евиденција, ликвидира влезни и излезни документи, изработува сметководствана документација. изготвува, зачувува и испорачува интерна и излезна документација. Учесникот пополнува соодветни финансиски инструменти, проверува точност, води соодветни книги и соодветно ја чува документацијата, врши пресметковни и готовински работи и тоа пресметува плата, врши пресметка и исплата на даноци, уплати и исплати, евидентира сметководствени настани врз основа на документи во деловни книги, учествува во изработка на финансиски извештаи, годишна сметка и финансиски планови.

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Минимум 17 годишна возраст, минимум средно четиригодишно образование[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 60
No instructions found !
Пракса 120
No instructions found !
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 180
  • Штип
1 STUDENTS ENROLLED
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support