Опис на програма

Главните цели на програмата за учесниците по завршувањето на програмата е да се стекнат со знаења и вештини и да бидат оспособени да спроведуваат систем за управување со енергија (СУЕ) во согласност со ISO 50001:2018, развиваат и следат модели на потрошувачка на енергија и енергетските перформанси на организацијата, работат самостојно, координираат, надгледуваат и управуваат со тимови одговорни за спроведување, одржување, следење и континуирано подобрување на СУЕ и енергетските перформанси и ги следат и почитуваат законските прописи за безбедност и здравје при работа и заштитата на животната средина.

Програмата се базира на УНИДО програмата за СУЕ и е базирана на стандардот ИСО 50001:2018.

Програмата почнува со 5 дневна обука по 8 часа од 45 минути со модулите за посветеност и контекст на организацијата како и модулот за планирање. По завршувањето на обуката по еден месец има webinar каде што со секоја група на учесници се проверуваат работите што треба да се направат за првите два модули.

Еден месец од првиот webinar ќе се организира обука со траење од 4 дена каде се обработуваат модулите на имплементација и проверка на СУЕ. По завршувањето на обуката по еден месец има webinar каде што со секоја група на учесници се проверуваат работите што треба да се направат за третиот и четвртиот модул.

Еден месец од вториот webinar ќе се организира завршен испит. Со тоа временската рамка за оваа програма е со времетраење од 5 месеци.

Обуката се одвива во училница опремена со видео бим, флип чарт и Wi-Fi а секој учесник треба да носи преносен компјутер . Програмата се реализира преку теоретска и практична настава со користење на УНИДО СУЕ алатката. Времетраење на програмата е 87 часа: 42 часа се посветени на теоретска настава, 45 часа се практична обука.

Оценувањето и вреднувањето на постигнатиот успех на учесникот при неговото следење на програмата се спроведува преку проверка на знаење (писмено и практично).

На крајот од обуката се спроведува завршен испит – кој исто така има писмен и практичен дел и преку него се проверува комплетно стекнатото знаење и вештина на кандидатот.

Секој учесник што ќе ги исполни сите барањата во текот на обуката и ќе го положи успешно завршниот испит ќе се стекне со сертификат за спроведувач на СУЕ.

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Завршени студии по: електротехника; машинство; информатички науки и компјутерско инженерство; технологија и металургија; мехатроника; заштита на животна средина[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 42
No instructions found !
Пракса 58
No instructions found !
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 100
1 STUDENTS ENROLLED

[:en]Детали за понудувач на услуги[:mk]Instructor Details[:al]Instructor Details[:]

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support