Опис на програма

Курсот е наменет за возрасни слушатели  апсолутни почетници  како и  со  мало почетно знаење кое со тестирање покажуваат недоволно знаење за да влезат во втор степен.

  • Од тематски аспект: јас и другите, градот, слободното време, вкусови, карактерни особини, секојдневни активности

●   Од граматички аспект: Основните глаголи во сегашно  време и тоа од прва, втора и          трета група, повратните како и неправилните глаголи: сум, имам, правам, одам, модалните глаголи: можам, сакам, морам. Конструкцијата  C’est  како и соодветните прашални форми , нагласените и ненагласените заменки за лица, определен и неопределен член, машкиот и женскиот род на именки како и на соодветните нивни придавки, присвојни придавки за трите лица еднина и второ лице множина (прв дел), контрактивни форми на предлозите à и de, предлози пред држави, показните придавки, заменката ОN, заповеден начин за второ лице, прашални форми со интонацијa , Est- ce que и со инверзија, просто идно време 

Резултати од програма

[:mk]По завршување на програмата учесникот ќе знае да : поздрави,  се претстави,  брои,   спелува, побара/  ги даде своите  лични податоци,  ги изрази своите желби, соништа, зборува за својот град, локализира, бара/дава објаснувања за  одредено место, разбере/ даде  маршута, напише разгледница, зборува за своите активности во одредено место на посета, даде кратки информации за метеоролошкото време (вовед- прв дел), зборува за своите секојдневни активности во денот, за својата професија, за своите вкусови, интереси, окарактеризира  трета личност, покани трета личност да излезе, прифати или одбие  покана, даде  инструкции, праша  и даде  точно време,ги  изрази  своите планови.[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Нема.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 30 88
Пракса 1 3
Оценување 3 9
Вкупен број на часови 34
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support