Опис на програма

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б2.3  за да влезат во осми степен.

       ●   Од тематски аспект: новите технологии и нумеричката еволуција, семејство, образование, животниот век, работничката класа, социјалните борби, развојот на работата, социјалното унапредување, отварање на границите, мондијализација, мултикултурализам