Опис на програма

Програмата “Фризер за жени и мажи” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Основнат цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, обликува и фазонира брада и мустаќи,  подготвува коса за боење, бои и шатира.

 

Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални, демонстрирање, практична работа – вежби кои ќе му овозможат на учесникот континуирана активност за целокупното траење на обуката. Во тек на обуката ќе се применуваат наставни средства и помагала кои се дефинирани во точка 23 (опрема и наставни помагала).

 

Оценувањето на постигањата на учесникот ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усно-излагање, писмено-тестови на знаења на определени тематски целини и сегменти и практична работа- вежби.

 

Структурата на програмата за “Фризер за жени и мажи ” е следна:

стручно-теоретски дел,

практична работа и

проверка на постигањата на учесникот (завршен испит).

 1. Стручно-теретскиот  дел од обуката ќе се реализира во опремена училница / кабинет. Теоретскиот дел од обуката ќе го реализираат обучувачи со завршено високо образование.
 2. Практичниот дел од обуката ќе се реализира во современо опремен фризерски салон, а со учесникот ќе работи фризер ментор  со повеќегодишно работно искуство.

 

Учесникот кој  успешно ќе ја заврши обуката се  здобива со сертификат за Фризер за жени и мажи.

 

Времетраењето на програмата е 3 месеци или 12 недели или 250 часа.

Резултати од програма

Учесникот  по успешното завршување на програмата ќе биде оспособен да:
 • Организира простор и работа во салонот;
 • Применува хигиено технички мерки во салонот;
 • Врши прием на клиент;
 • Подготовува клиент и работно место;
 • Потстрижува коса;
 • Обликува коса на различни начини;
 • Прави ондулирање и исправување на косата;
 • Бои, бели и шатира коса;
 • Подготвува различни фризури според намена;
 • Бричи и фазонира брада и мустаќи
 • Применува сретства за лична и колективна заштита во работната средина;
 • Применува права од работен однос и деловна комуникација;
 • Применува норми на работна етика.

Критериуми за влез во програмата

Завршено основно образование и над 15 годишна возраст.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 50 20
Пракса 175 70
Оценување 25 10
Вкупен број на часови 250
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support