Опис на програма

Програмата „Фризер за жени“ претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини и способности на учесниците. Основна цел е кандидатот да се стекне со стручни компетенции односно да биде стручно-работно оспособен за самостојно изведување работи и работни задачи како како фризер за жени.
Програмата ќе се реализира во времетраење од 3 месеци, во два дела,теоретски со планирани 48 часа и практичен дел со планирани 192 часа организирана во 8 (осум) модули:
-Организација на работа во фризерски салон
-Градба на косата
-Миење и нега на косата
-Потстрижување на косата
-Обликување на косата
-Боење и белење на косата
-Фризури
-Претприемништво и бизнис
По завршување на обуката учесникот ќе биде оспособен да :
-познава организација на работа во фризерски салон
-избира препарати за миење на коса
-подготовува работно место и клиент за потстрижување
-применува техники на потстрижување
-составува рецепти за боење и белење на коса во зависност од применетата техника
-применува разни техники на обликување на коса
-изработува фризури според намена и стил
-познава права од работен однос и основните начела за оварање на сопствен бизнис
Наставата ке се одвива со користење на повеќе методи: предавања, дискусии во група, набљудување, практична настава и индивидуална настава на работно место, во кабинет за настава и фризерски салон.
Реализација на теоретскиот дел ке се одвива во кабинет од страна на обучувачи со завршено високо образование, медицински факултет, доктор на медицина и економски факултет, дипломиран економист.Практичниот дел од обуката ке се реализира во фризерски салон од страна на обучувачи со завршено образование од профилот фризер.
Оценување и вреднување на постигањата на секој учесник во програмата ќе се изведува тековно, после секој завршен модул и завршен испит кој ке се спроведе по завршување на предвидената обука.
Учесникот кој со успех ќе го положи завршниот испит ќе се здобие со сертификат за стручно-работно оспособување за занимањето “Фризер за жени”

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Кандидатот: -Да има завршено најмалку основно образование -Да има наполнето најмалку 15 години [:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 48 30
Пракса 192 70
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 240
0 STUDENTS ENROLLED

    [:en]Детали за понудувач на услуги[:mk]Instructor Details[:al]Instructor Details[:]

    Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    top
    © 2018 Developed by Unet
    Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support