Опис на програма

Главна цел на програмата е кандидатот по спроведување на програмата да се стекне со знаења ,вештини и компетенции за примена на основните техники при производство на гума и гумени производи,како и правилно користење на опремата и инвентарот на машините двовалјак и хидраулична преса.

Со цел да се реализира  програмата,кандидатот треба да ја помине обуката преку:

 

 • Теоретски дел:

1.АНАЛИЗА, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБОТАТА

1.1.ВОВЕД ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ГУМА

1.2. ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГУМАТА

1.3.НАЧИН НА ФОРМИРАЊЕ НА ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ

1.4. АМБАЛАЖА И ПАКУВАЊЕ;

 • Практичен дел:

2.1. ДВОВАЛЈАК

2.2. ХИДРАУЛИЧНА ПРЕСА

2.3. АМБАЛАЖА И ПАКУВАЊЕ

 

Времетраењето на програмата е 220 часа од кои 44 часа теоретска обука, 165 часа се практична обука во реални работни услови и 11 часа се наменети за оценувањето.

Теоретскиот дел од програмата ќе се изведува два пати неделно во договор со учесниците,а практичниот дел ќе се изведува од понеделник до петок.Теоретската обука ќе се одвива под менторство на Дипломиран Хемиски Инженер.Практичната обука  ќе се одвива под

менторство на  Раководителот на гумарскиот оддел.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците  ќе се спроведува по завшување на теоретскиот дел   преку проверка на постигнатото со цел споредба на знаењата пред и после теоретската обука, а по завршување и на практичната обука следи и завшен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции.По успешно положен завршен испит кандидатот се стекнува со сертификат Хемиски процесен оператор за гума

Резултати од програма

[:mk]Очекувани резултати од учесникот по завршување со програмата: - ги познава општите карактеристики на гумата -знае што значи  хемиското процесно производство на сирова гума и гумени производи и го применува истото во пракса, -ја организира својата работа, -ги познава и применува прописите за добра и безбедна производна пракса, - рационално ги искористува енергијата и материјалите - ги разликува суровините и типовите гума - ги познава видовите гумени производи, - знае како да ги усогласи  матерјалите ,упатствата и постапките за работа, - знае да работи на двовалјак - знае да работи на хидраулична преса, - правилно распоредува и пакува гумени производи, - знае да ги применува мерките за лична заштита, - знае да ги применува мерките за заштита на околината[:]

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Возраст над 15 години, 2.Извод од матична книга на родени, 3.Документ за завршено основно образование.[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 44 20
Пракса 165 75
Оценување 11 5
Вкупен број на часови 220
0 STUDENTS ENROLLED

  [:en]Детали за понудувач на услуги[:mk]Instructor Details[:al]Instructor Details[:]

  Повеќе програми од Друштво за производство и трговија увоз-извоз Техногума ДОО, Подружница Техногума Образование на Возрасни Скопје
  Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  top
  © 2018 Developed by Unet
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support