Опис на програма

 

Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.

Програмата за шминкер им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  распознавање на техниките според ликот и типот на лицето како и стилот на клиентот; да ги идентификуваат приборот и материјалите за шминкање  иправилно да ги применуваат; да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот и да воспостават добра комуникација со своите клиенти и соработници.

Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот.

Програмата за “Шминкер”е составена од 115 часа од кои 40 часа теоретски дел и 75 часа практичен дел. Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни методи, кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење на обуката. Оценувањето на постигањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука и тоа  усно и писмено, практична работа и завршен испит.

Наставата ќе се одвива во предавална и салон за козметика, според Норматив за простор, опрема и наставни средства. Стручно-теоретскиот дел од посебната програма ќе го реализира наставен кадар со завршено високо образование, VII/1 степен студии по медицина. Практичниот дел од посебната програма ќе го реализира козметичар со повеќегодишно работно искуство. По успешно завршување на програмата се полага завршен испит со што учесникот се стекнува со сертификат за работна оспособеност Шминкер.

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

[:mk]Потребно е  учесниците да имат најмалку основно образование и 15 години возраст. Пожелно ниво на образование е тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка)[:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 40
No instructions found !
Пракса 75 86400
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 115
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support