Опис на програма

Преку оваа програма кандидатите ќе го збогатат својот речник со вокабулар кој е соодветен за ова ниво. Ќе се запознаат со основите на повеќе граматички времиња, и ќе можат истите да ги применуваат во реченици.

Резултати од програма

[:mk]Со завршувањето на оваа програма кандидатите ќе бидат во можност да: -Разбираат реченици и често користени изрази кои што се поврзани со области од најнепосредна важност (на пример, основни лични и фамилијарни информации, локална географија, вработување, пазарување). -Комуницираат за едноставни и рутински задачи кои бараат едноставна и дирктна размена на информации во однос на познати и рутински работи. -Опишуваат, со едноставни термини, аспекти од нивното потекло и непосредната околина исто и работи кои што ги претставуваат основните потреби. Детален план за материјалот кој кандидатите треба да го совладаат после заваршувањето на А2 степенот : Adjectives – comparative – use of than and definite article, Adjectives – superlative – use of definite article, Adverbial phrases of time, place and frequency – including word order, Adverbs of frequency, Articles – with countable and uncountable nouns, Countables and Uncountables: much/many Future Time (will and going to) Gerunds Going to Imperatives Modals – can/could Modals – have to Modals – should Past continuous, Past simple, Phrasal verbs – common, Possessives – use of ‘s, s’, Prepositional phrases (place, time and movement) Prepositions of time: on/in/at, Present continuous, Present continuous for future, Present perfect Questions Verb + ing/infinitive: like/ want-would like Wh-questions in past Zero and 1st conditional.[:]

Критериуми за влез во програмата

[:en] [:mk]Завршен  (А1) степен.[:al] [:]

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 108 92
Пракса 4 4
Оценување 5 4
Вкупен број на часови 117
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support