Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës -31.10.2012

Qendra për arsimin e të rriturve në bashkëpunim me DVV Internacional – Shkup në kuadër të manifestimit të” Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës” organizoi një konferencë me titull – ‘Rruga për një të ardhme më të mirë’.Në këtë konferencë do të marin pjesë përfaqësues nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ambasadori i Gjermanisë në Maqedoni,përfaqësues nga qendra e arsimit profesional nga Mali i Zi, përfaqësues nga Universiteti Kombëtar i Gjermanisë KAM., Ministria e Arsimit dhe Shkencës, universitetet e hapura qytetare. Brenda kësaj konference,do të organizohen tri punëtori:

konf

1) “Njohja e arsimit jo-formal për të rritur”, Liljana Gariq IP Qendra për Arsimin e të Rriturve,Arsimi Profesional , Podgoricë, Mali i Zi

2) “Financimi arsimit për të rritur”, Winfried Elvanger, Drejtor i Universitetit Kombëtar KAM, Gjermani

3) “Arsimimi fillor i të rriturve “, Jean-Luc Selie, Këshilltar rezident i Twining(binjakëzimi)IPA projektit: “Mbështetje në ngritjen e kapaciteteve të Qendrës për arsimin e të rriturve, zhvillimin e programeve arsimore për të rriturit dhe të shkrim- leximit si dhe përfundimin e arsimit fillor edukimi për personat e përjashtuar “

ноември 30, 2015

Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës -31.10.2012

Qendra për arsimin e të rriturve në bashkëpunim me DVV Internacional – Shkup në kuadër të manifestimit të” Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës” organizoi një konferencë me titull – ‘Rruga për një të ardhme më të mirë’.Në këtë konferencë do të marin pjesë përfaqësues nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ambasadori i Gjermanisë në Maqedoni,përfaqësues nga qendra e arsimit profesional nga Mali i Zi, përfaqësues nga Universiteti Kombëtar i Gjermanisë KAM., Ministria e Arsimit dhe Shkencës, universitetet e hapura qytetare. Brenda kësaj konference,do të organizohen tri punëtori:

 

1) “Njohja e arsimit jo-formal për të rritur”, Liljana Gariq IP Qendra për Arsimin e të Rriturve,Arsimi Profesional , Podgoricë, Mali i Zi

2) “Financimi arsimit për të rritur”, Winfried Elvanger, Drejtor i Universitetit Kombëtar KAM, Gjermani

3) “Arsimimi fillor i të rriturve “, Jean-Luc Selie, Këshilltar rezident i Twining(binjakëzimi)IPA projektit: “Mbështetje në ngritjen e kapaciteteve të Qendrës për arsimin e të rriturve, zhvillimin e programeve arsimore për të rriturit dhe të shkrim- leximit si dhe përfundimin e arsimit fillor edukimi për personat e përjashtuar “

ноември 30, 2015

0 responses on "Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës -31.10.2012"

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet