“Ditët e zejtarëve Shkup”

Drejtoresha e QARr znj. Lindita Qazimi mori pjesë në manifestimin “Ditët e zejtarëve Shkup” të mbajtur më 04.27.2017, ngjarja u organizua nga Dhoma e zejtarëve dhe ishte e financuar nga Ministria e Ekonomisë.

Qëllimi i ngjarjes “Ditët e zejtarëve Shkup” është që të promovojë vepra artizanale dhe artizanët, apo prodhimet e tyre dhe shërbimeve për të sjellë vepra artizanale për të rinjtë, për qytetarët dhe institucionet për të inkurajuar fushatë të vazhdueshme për promovimin e zejtarisë si faktor për zhvillim ekonomik , ruajtja e traditës dhe kulturës së vendit tonë, si dhe mundësinë e kualifikimit dhe trajnimit të mjeshtrive dhe stafit një mundësi në të ardhmen për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve  të cilët meren me këtë veprimtari.

мај 2, 2017

“Ditët e zejtarëve Shkup”

Drejtoresha e QARr znj. Lindita Qazimi mori pjesë në manifestimin “Ditët e zejtarëve Shkup” të mbajtur më 04.27.2017, ngjarja u organizua nga Dhoma e zejtarëve dhe ishte e financuar nga Ministria e Ekonomisë.

Qëllimi i ngjarjes “Ditët e zejtarëve Shkup” është që të promovojë vepra artizanale dhe artizanët, apo prodhimet e tyre dhe shërbimeve për të sjellë vepra artizanale për të rinjtë, për qytetarët dhe institucionet për të inkurajuar fushatë të vazhdueshme për promovimin e zejtarisë si faktor për zhvillim ekonomik , ruajtja e traditës dhe kulturës së vendit tonë, si dhe mundësinë e kualifikimit dhe trajnimit të mjeshtrive dhe stafit një mundësi në të ardhmen për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve  të cilët meren me këtë veprimtari.

мај 2, 2017

0 responses on "“Ditët e zejtarëve Shkup”"

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet