“Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve”

Konferencë e dytë ndërkombëtare “Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve” u mbajtë në Mostar,Bosnjë dhe Hercegovinë,më datë 20 deri 23 tetorë 2016,e organizuar nga DVV – internacional Bon,në kuadër të projektit “Zhvillimi I arsimit për të rritur në Europën Juglindore”.

Qëllimi I kësaj conference ishte shqyrtimi I gjendjes momentale I sistemit të arsimit për të rritur,me focus definimin e prioriteteve në periudhën e ardhshme.

Ky eveniment për herë të parë u organizua në Lublanë në vitin 2015 nga ana e qendrës për Andragogji Lublanë,këte vitë në Mostar,Bosnjë Hercegovinë kurse në vitin 2017 organizatorë do të jetë R. e Maqedonisë.

Delegacioni nga Maqedonia ishte I përbër nga anëtarë të këtyre institucioneve:IP Qendra për arsimin e të rriturve,Qendra për arsim gjatë gjithë jetës dhe nga profesorë të fakultetit Filozofik.

октомври 27, 2016

“Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve”

Konferencë e dytë ndërkombëtare “Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve” u mbajtë në Mostar,Bosnjë dhe Hercegovinë,më datë 20 deri 23 tetorë 2016,e organizuar nga DVV – internacional Bon,në kuadër të projektit “Zhvillimi I arsimit për të rritur në Europën Juglindore”.

Qëllimi I kësaj conference ishte shqyrtimi I gjendjes momentale I sistemit të arsimit për të rritur,me focus definimin e prioriteteve në periudhën e ardhshme.

Ky eveniment për herë të parë u organizua në Lublanë në vitin 2015 nga ana e qendrës për Andragogji Lublanë,këte vitë në Mostar,Bosnjë Hercegovinë kurse në vitin 2017 organizatorë do të jetë R. e Maqedonisë.

Delegacioni nga Maqedonia ishte I përbër nga anëtarë të këtyre institucioneve:IP Qendra për arsimin e të rriturve,Qendra për arsim gjatë gjithë jetës dhe nga profesorë të fakultetit Filozofik.

октомври 27, 2016

0 responses on ""Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve""

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet