Punëtori për Aprovimin e mësimit joformal dhe in-formal, (AMJI – zhvillimi udhërrëfyesit nacional. Punëtoria e dytë)

Më datë 11-12, viti 2016, në hotelin Solun, në Shkup, u realizua punëtoria e organizuar nga IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup në bashkëpunim me Fondacionin Evropian për trajnim (ETC). Në këtë punëtori, u prezantuan më tepër institucione.
Qëllimi i kësaj punëtorie ishte definomi i udhërrëfyesit për Aprovimin e mësimit joformal dhe in-formal (AMJI), për vendin.
 
Grupi nacional nga më shumë institucione ka domethënie të rëndësishme për këtë punëtori, për sqarimin e koncepteve, përparësive, aktivitete që duhet të planifikohen në koordinim me projektet tjera rrjedhëse në lëmi relevante, dhe akordimi i rekomandimeve për versionin final të udhërrëfyesit.
 
Në punëtori, u kyç edhe sesioni i këmbimit të njohurive me qëllim të njohjes së pjesëmarrësve për  praktikat e AMJI në vendet më përvojë në këtë lëmi. U prezantua po ashtu edhe sistemi i AMJI në Francë nga ana e ekspertes Yolande Fermon.
април 25, 2016

Punëtori për Aprovimin e mësimit joformal dhe in-formal, (AMJI – zhvillimi udhërrëfyesit nacional. Punëtoria e dytë)

Më datë 11-12, viti 2016, në hotelin Solun, në Shkup, u realizua punëtoria e organizuar nga IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup në bashkëpunim me Fondacionin Evropian për trajnim (ETC). Në këtë punëtori, u prezantuan më tepër institucione.
Qëllimi i kësaj punëtorie ishte definomi i udhërrëfyesit për Aprovimin e mësimit joformal dhe in-formal (AMJI), për vendin.
 
Grupi nacional nga më shumë institucione ka domethënie të rëndësishme për këtë punëtori, për sqarimin e koncepteve, përparësive, aktivitete që duhet të planifikohen në koordinim me projektet tjera rrjedhëse në lëmi relevante, dhe akordimi i rekomandimeve për versionin final të udhërrëfyesit.
 
Në punëtori, u kyç edhe sesioni i këmbimit të njohurive me qëllim të njohjes së pjesëmarrësve për  praktikat e AMJI në vendet më përvojë në këtë lëmi. U prezantua po ashtu edhe sistemi i AMJI në Francë nga ana e ekspertes Yolande Fermon.
април 25, 2016

0 responses on "Punëtori për Aprovimin e mësimit joformal dhe in-formal, (AMJI – zhvillimi udhërrëfyesit nacional. Punëtoria e dytë)"

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet