Shkëmbim bilateral mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës në fushën e arsimit për të rritur

Më datë 04.05.2017 (e enjte) në Qendrën për arsimimin e të rriturve në Shkup,u zhvillua takim me qëllim shkëmbimin bilateral dhe profesional mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës me temën: arsimimi i të rriturve në vend – aktualiteti dhe sfidatë në të ardhmen, në këtë kontekst kolegët nga R.e Kosovës patën rastin të informohen më shumë për institucionin tonë, punën tonë dhe kontributin në fushën e arsimit për të rritur në R.e Maqedonisë, ky takim ishte një nga aktivitetet e seminarit të organizuar nga DVV International dhe Qendra për mësim të përjetshëm në Shkup.

мај 4, 2017

Shkëmbim bilateral mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës në fushën e arsimit për të rritur

Më datë 04.05.2017 (e enjte) në Qendrën për arsimimin e të rriturve në Shkup,u zhvillua takim me qëllim shkëmbimin bilateral dhe profesional mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës me temën: arsimimi i të rriturve në vend – aktualiteti dhe sfidatë në të ardhmen, në këtë kontekst kolegët nga R.e Kosovës patën rastin të informohen më shumë për institucionin tonë, punën tonë dhe kontributin në fushën e arsimit për të rritur në R.e Maqedonisë, ky takim ishte një nga aktivitetet e seminarit të organizuar nga DVV International dhe Qendra për mësim të përjetshëm në Shkup.

мај 4, 2017

0 responses on "Shkëmbim bilateral mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës në fushën e arsimit për të rritur"

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet