Vizitë studimore në Vienë

Delegacioni I ekspertëve nga Maqedonia për arsimim professional  dhe trajnim 29 – 30 Maj 2012

Drejtoresha e Qendrës për arsimimin e të rriturve Znjsh.Lindita Qazimi do të marë  pjesë  në vizitë studimore në Vienë më 29-30 Maj 2012.Në  kuadër të vizitës më 29.05.’12 Drejtoresha e Qendrës do marë  pjesë në tryezën e rumbullakët me përfaqsues nga Arsimimi professional të Austrisë,Korniza kombëtare e kualifikimeve, Edukimi për sipërmarrjen,Turizmi,sipërmarja gjithashtu vizitë në Kolegjin për trajnimin e arsimtarëve.

Më  30.05.’12 vijojn këto aktivitete: Vizitë në shkollën e biznes administrimit BHAK &BHAS Wien 10,vizitë në WIFI INTERNATIONAL(Ofruesi i Arsimit Ndërkombëtar nga Oda Ekonomike Federale e Austrisë).

ноември 30, 2015

Vizitë studimore në Vienë

Delegacioni I ekspertëve nga Maqedonia për arsimim professional  dhe trajnim 29 – 30 Maj 2012

Drejtoresha e Qendrës për arsimimin e të rriturve Znjsh.Lindita Qazimi do të marë  pjesë  në vizitë studimore në Vienë më 29-30 Maj 2012.Në  kuadër të vizitës më 29.05.’12 Drejtoresha e Qendrës do marë  pjesë në tryezën e rumbullakët me përfaqsues nga Arsimimi professional të Austrisë,Korniza kombëtare e kualifikimeve, Edukimi për sipërmarrjen,Turizmi,sipërmarja gjithashtu vizitë në Kolegjin për trajnimin e arsimtarëve.

Më  30.05.’12 vijojn këto aktivitete: Vizitë në shkollën e biznes administrimit BHAK &BHAS Wien 10,vizitë në WIFI INTERNATIONAL(Ofruesi i Arsimit Ndërkombëtar nga Oda Ekonomike Federale e Austrisë).

ноември 30, 2015

0 responses on "Vizitë studimore në Vienë"

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet